Reško jezero

Ko so v sedemdesetih letih zajezili ponikalnico Reški potok pod Kočevsko reko, je nastalo dobrih 20 ha veliko Reško jezero. Struga potoka je bila dolga približno 3000 m. Ob njem so v preteklosti stali trije mlini in žaga. Imenovali so se Zgornji, Srednji in Spodnji mlin. Danes kupi kamenja in nekaj zidov ob vodi komajda še spominjajo na razvaline poslopij.

V zadnjih letih je zgornji del jezera registriran kot gozdni rezervat, spodnji del pa je namenjen ribolovu iz čolna in ostalim vrstam rekreacije. Je neprecenljiv habitat, ki nudi življenjsko okolje številnim ribjim vrstam in mnogim vrstam ptic. Gozdni rezervat daje zavetje tudi gozdnim živalim in zverem. Ob jezeru se nahajajo tudi opazovalnice, ki ponujajo veličasten razgled na čudovito okolico Reškega jezera.

Okoli jezera je speljana Orlova naravoslovna pot. Z informacijskimi tablami in didaktičnimi pripomočki obiskovalcem ponuja vpogled v številne zanimivosti iz življenja orla belorepca, ki gnezdi v okolici jezera.

ORLOVA NARAVOSLOVNA POT

V Kočevski Reki ob Reškem jezeru se od leta 2017 nahaja Orlova pot. Ob tej gozdni učni poti je postavljenih 8 didaktičnih pripomočkov in 10 informacijskih tabel, zgrajene so tri ornitološke opazovalnice z razgledom na jezero ter urejene dostopne poti. Učna pot in opazovalnice se nahajajo v predelu gozdnega rezervata, ki ga orla belorepca ne uporabljata za gnezdenje in obiskovalce usmerja k obisku dela rezervata, v katerem belorepcu ne predstavljajo večje motnje. Pot obiskovalce navdušuje z edinstvenim naravnim bogastvom, ozavešča o kompleksnosti ekoloških procesov in pomenu varovanja plenilcev. Orel belorepec je največja ujeda v Sloveniji in tudi eden večjih predstavnikov orlov na svetu. Leti s hitrostjo do 100 km/h, njegov mogočen razpon kril pa obsega 2,5 metra.

Pot je označena z markacijami v obliki orlove glave. Primerna je za samostojne oglede ali najavljene skupine. Poleg Orlove poti lahko obiščete lahko tudi eno od opazovalnic v širši okolici Reškega jezera, do katerih vodijo označene dostopne pešpoti.

Orel belorepec je na Kočevskem že od 80-h let 20. stoletja deležen velike pozornosti, ko je bilo v bližini umetnega Reškega jezera pri Kočevski Reki odkrito njegovo gnezdo, ki je predstavljalo prvo potrditev gnezdenja te vrste na naših tleh. Na območju Reškega jezera je stalno prisoten en par belorepcev, v Sloveniji pa jih najdemo še ob rekah Dravi in Muri, v Krakovskem gozdu ter na Cerkniškem jezeru. Pogosto se naselijo v bližini jezer, ki jim predstavljajo vir hrane. Orel belorepec je plašen in zelo občutljiv na motnje, še posebno v času gnezdenja, zato je pot speljana v delu rezervata, ki ga orla ne uporabljata za gnezdenje.


8 junija, 2021  -  Ogled znamenitosti - Osilnica