Kovačija Gorše

Kovaštvo je bila pogosta obrt slovenskega podeželje in se je prenašala iz roda v rod. Za kovača je bil obvezen mojstrski izpit. Kovači so izdelovali različna orodja za delo, pripomočke za gradnjo hiš (žlebove, žeblje), podkve za konje ter ključavnice.

Kovačije so se nahajale ob potokih, ki so bili poglaviten vir energije. V Bosljivi Loki je bil znan kovač Janez Gorše, ki je imel kovačijo ob Mirtoviškem mostu. Kovač je bil že njegov ded, prav tako pa je kovač Goršetov sin Jože. Goršetova kovačija danes ne dela več. Sin Jože hrani in zbira kovaške izdelke in orodja ter jih hrani na domačiji. Želi ohraniti staro kovačijo in v njej postaviti muzej v spomin na tradicijo kovaštva v dolini .

Ogled traja okoli 30 min.

Vstopnina 1,50 €/osebo


8 junija, 2021  -  Ogled znamenitosti - Osilnica